English (United Kingdom)Russian (CIS)

Program and Organizing Committees

Program Committee:

 • Sergey Bershitsky (Yekaterinburg)
 • Ivan Vikhlyantsev (Pushchino)
 • Alexandr Vorotnikov (Moscow)
 • Inesa Kozlovskaya (Moscow)
 • Igor’ Krivoi (St. Petersburg)
 • Dmitri Levitsky (Moscow)
 • Olga Solovyova (Yekaterinburg)
 • Olga Tarasova (Moscow)
 • Boris Shenkman (Moscow)
 • Vladimir Shirinsky (Moscow)
 • Andrey Tsaturyan (Moscow)

Organizing Committee:

 • Chairperson: I.M. Vikhlyantsev
 • Secretary: L.G. Bobyleva

Members of Organizing Committee: A.G. Bobylev, Z.I. Vishnevskaya, Z.P. Borisova, Yu.V. Gritsyna, A.A. Klimov, S.E. Naryshkina, A.B. Petrov, S.S. Popova, N.N. Salmov, T.S. Suserova, S.N. Udaltsov, A.D. Ulanova, S.A. Shumeyko, E.I. Yakupova